Posts Tagged ‘Muslim

วันนี้อยากจะเล่าย้อนหลังไปนิดนึงถึงรายการอบรมหนึ่ง ที่ผมได้มีส่วนเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการอบรมที่น่าสนใจมากๆ และเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวผมเองจะได้มีโอกาสแบบนี้ โอกาสที่ว่านี้คือการได้เข้าไปเป็นวิทยากรร่วมกับอ.เศรษฐพงษ์ (พี่ฝอง) แห่งบริษัท GNOSIS ทำการอบรมเรื่องภาวะผู้นำให้กับกลุ่มผู้นำไทยมุสลิม (คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่าม จากทั่วประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้นำมุสลิม โดยหัวข้อหลักสำหรับการอบรมผู้นำในครั้งนี้ อ.เศรษฐพงษ์ จะเป็นวิทยากรหลักพูดในเรื่องของ Change Management และ Leadership ส่วนผมจะเข้าไปเสริมในเรื่องของลักษณะบุคลิกภาพแบบ DISC