Archive for December, 2010

ตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำเว็บ facebookgoo.com ก็เคยมีความคิดว่าอยากจะเขียนหนังสือแนะนำการใช้งาน facebook ออกมา ในตอนนั้นผมวางแผนค่อนข้างจริงจังพอสมควร มีการทำโครงหนังสือออกมาอย่างค่อนข้างละเอียด เสร็จแล้วก็ออกไปเดินตามร้านหนังสือเพื่อจดชื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่พิมพ์หนังสือคอมพิวเตอร์ ผมจำได้ว่าจดรายชื่อออกมาไม่น้อยกว่า 4 -5 สำนักพิมพ์แล้วก็ทำการอีเมล์ติดต่อไปทุกเจ้า เผื่อว่าจะมีใครอยากทำหนังสือแนะนำการใช้งาน facebook บ้าง ปรากฎว่าไม่ได้รับการตอบรับจากสำนักพิมพ์ไหนเลยแม้แต่รายเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดไกลเกินไปหน่อย เพราะว่าตอนนั้น facebook ยังไม่ได้โด่งดังและกลายมาเป็นส่วนหนึี่งของชีวิตประจำวันของคนไทย 10% อย่างทุกวันนี้ แล้วพอวันที่ facebook โด่งดังขึ้นมา แล้วเห็นสำนักพิมพ์ต่างๆ เริ่มแย่งกันพิมพ์หนังสือแนะนำการใช้งาน facebook ไม่เว้นแม้แต่สำนักพิมพ์ที่เคยปฎิเสธผมมาก่อน แล้วก็รู้สึกแค้นใจนิดๆ 555 ประมาณว่าฉันคิดจะทำก่อนแกนะเฟ้ยเฮ้ย! แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก คิดว่าคงยังไม่ใช่จังหวะของผมซะมากกว่า