Posts Tagged ‘metamorphosis

Intro: Metamorphosis

In: Misc

10 Aug 2009

คำว่า metamorphosis ที่เป็นไอเดียที่มาของชื่อเว็บนี้ คือการเปลี่ยนแปลงแบบที่ชัดเจนมากๆ แบบที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อย่างเช่นจากหนอนกลายเป็นผีเสื้อ, ลูกอ๊อดกลายเป็นกบ, ลูกน้ำกลายเป็นยุง จะว่าไปคำนี้เค้าใช้กับสัตว์กันมาก่อน แต่ผมกลับนึกชอบอยากจะเอามาใช้กับคนบ้าง เริ่มต้นจากคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตัวผมเองนั่นแหละ ช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้มีเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตที่สอนให้ผมได้รู้จักกับตัวเองเยอะมากๆ บางทีนั่งคิดไปก็รู้สักว่าผมได้เรียนรู้จักตัวเองในช่วงสั้นๆ นี้มากกว่าที่ได้รู้จักตัวเองมาตลอดชีวิตเสียอีก ซึ่งการที่ได้รู้จักตัวเองนั้นก็ทำให้ผมค้นพบทั้งจุดที่ดีและจุดที่เราอยากจะปรับปรุงในตัวเอง นิสัยที่อยากจะแก้ไข, เปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่โยนทิ้งไป