Archive for the ‘Arts/Entertainment’ Category

ไปอ่านเจอบทความนึงมาจากที่นี่ พูดเรื่องของธุรกิจและศิลปินได้โดนมาก ที่บอกว่าโดนก็เพราะว่าผมเองเคยเป็นแบบนั้นน่ะสิ แต่ตอนนี้กลับเนื้อกลับตัวแล้ว แต่อยากจะเอามาแปะเอาไว้ที่นี่ เพื่อคอยเตือนตัวเองซะหน่อย 10 วิธีสู่การเป็นศิลปินไส้แห้ง โดย Martha Zlatar ที่ปรึกษาด้านธุรกิจศิลปะของศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดเล็กแห่ง San Francisco